Τη νύχτα… μέρα κάνει ο Μαράβας. LED φωτισμός στο Δήμο Πύλης


Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., ο Δήμαρχος Πύλης Κωσταντίνος Μαράβας και ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «DASTERI SYSTEMS A.E.» κ. Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

Πρόκειται για το μεγάλο έργο αναβάθμισης φωτισμού στο δίκτυο του Δήμου.

Μία επένδυση που περιλαμβάνει την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, με νέα υψηλής τεχνολογίας «έξυπνα» φωτιστικά τύπου LED.

Έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο (6.782) νέα υπερσύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες τύπου LED θα τοποθετηθούν σε ολόκληρο τον Δήμο Πύλης.

Με δεκαετή εγγύηση συντήρησης και καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο του έργου.

Με προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ των «έξυπνων» φωτιστικών, με σκοπό την μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης, ύστερα από την έκπτωση του Αναδόχου, διαμορφώθηκε στα 1.819.515,00  Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου δηλ. με μόχλευση του κόστους υλοποίησης της Προμήθειας – Εγκατάστασης και 10ετούς εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού από τον ιδιωτικό τομέα (πλήρη χρηματοδότηση της επένδυσης από τον Ανάδοχο).

Με αποπληρωμή της Αναδόχου Εταιρίας σε βάθος 8ετίας. Με ποσό που θα προέλθει από το ενεργειακό όφελος και τον μηδενισμό του κόστους συντήρησης που προκύπτει για τον Δήμο.

Πέραν αυτού, στην διάρκεια της 10ετούς εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού, θα παραμείνει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος (πλέον του 50% της συνολικής αξίας της επένδυσης) στο ταμείο του Δήμου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε σχετικά:

«…Υπογράψαμε σήμερα και θα υλοποιήσουμε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό Έργο υποδομής, το οποίο θα απολαμβάνουν για τις επόμενες δεκαετίες οι δημότες μας.

Αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτιστικό δίκτυο του Δήμου σε όλη την γεωγραφική του έκταση.

Και στον πεδινό όγκο και στις ορεινές μας Κοινότητες.

Γιατί για μας πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες παροχές, τις ίδιες ευκαιρίες.

Σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά, όλα τα φωτιστικά αντικαθίστανται και αναβαθμίζονται.

Περισσότερο – καλύτερο και οικονομικότερο φως.

Στόχος μας να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των κατοίκων μας, να μεγαλώσουμε το αίσθημα ασφάλειας τους.

Πέρα από αυτό πετυχαίνουμε εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60% και παράλληλα φροντίζουμε το περιβάλλον μέσα από την μείωση των Εκπομπών Ρύπων.

Και επειδή κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη  και πρότειναν να γίνει μόνο στα πεδινά ή μόνο στα ορεινά ή έβλεπαν σπατάλη και κακοδιαχείριση των πόρων του Δήμου, τους ενημερώνω ότι:

Με την αριθμ. 322/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  εγκρίθηκε η αυτοχρηματοδοτούμενη Προμήθεια αντικατάστασης του παλαιού ενεργοβόρου φωτιστικού συστήματος στον Δήμο μας.

Κλείνοντας:

Σαν Δημοτική Αρχή κάνουμε την δουλειά μας.

Το αποτύπωμα μας θα φανεί για μία ακόμη φορά και θα κριθεί.

Τίποτε παραπάνω τίποτε παρακάτω…».

Πηγή: Trikalavoice